artykuł nr 6

Uchwała Nr 89/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032

artykuł nr 7

Uchwała Nr 88/XLVII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok