artykuł nr 6

Uchwała Nr 82/XLVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach

Załączniki:
RG-82-XLVI-2017 505 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 81/XLVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 107/XXXII/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

Załączniki:
zal1 do RG-81-XLVI-2017 MB
RG-81-XLVI-2017 299 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 80/XLVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 69/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-80-XLVI-2017 338 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 79/XLVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017rok