artykuł nr 1

Uchwała Nr 87/XLVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rędziny

Załączniki:
RG-87-XLVI-2017 640 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 86/XLVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Koninie

Załączniki:
RG-86-XLVI-2017 368 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 85/XLVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudnikach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach

Załączniki:
RG-85-XLVI-2017 435 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 84/XLVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu.

Załączniki:
RG-84-XLVI-2017 442 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 83/XLVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach

Załączniki:
RG-83-XLVI-2017 512 KB