artykuł nr 11

Uchwała Nr 57/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020

artykuł nr 12

Uchwała Nr 56/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok