artykuł nr 1

Uchwała Nr 67/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Koninie.

Załączniki:
RG-67-XLIII-2017 328 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 66/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudnikach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.

Załączniki:
RG-66-XLIII-2017 371 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 65/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kościelcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu.

Załączniki:
RG-65-XLIII-2017 371 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 64/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach.

Załączniki:
RG-64-XLIII-2017 380 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 63/XLIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach.

Załączniki:
RG-63-XLIII-2017 375 KB