artykuł nr 1

Uchwała Nr 55/XLII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 11 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok