artykuł nr 1

Uchwała Nr 46/XL/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Załączniki:
RG-46-XL-2017 299 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 47/XL/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr 48/XL/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 32/XXXIX/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2017 r.

Załączniki:
RG-48-XL-2017 327 KB