artykuł nr 1

Uchwała Nr 24/XXXVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 lutego 2017 roku
w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017 - 2022

artykuł nr 2

Uchwała Nr 23/XXXVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 lutego 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr 22/XXXVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 lutego 2017 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy

Załączniki:
zal do RG-22-XXXVI-2017 373 KB
RG-22-XXXVI-2017 246 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 21/XXXVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 lutego 2017 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy

Załączniki:
zal do RG-21-XXXVI-2017 350 KB
RG-21-XXXVI-2017 251 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 20/XXXVI/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 lutego 2017 roku
w sprawie  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rędziny

Załączniki:
RG-20-XXXVI-2017 575 KB