artykuł nr 1

Uchwała Nr 11/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny na 2017 rok

Załączniki:
zal do RG-11-XXXIV-2017 890 KB
RG-11-XXXIV-2017 51 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 10/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Gminy Rędziny

Załączniki:
zal1 do RG-10-XXXIV-2017 72 KB
RG-10-XXXIV-2017 49 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 9/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność w drodze darowizny działek nr 19/1.19/3,19/5 km 7 obręb Kościelec

artykuł nr 4

Uchwała Nr 8/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały 84/XXX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rędziny.

Załączniki:
RG-8-XXXIV-2017 81 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 7/XXXIV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zasad ustalenia i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanych z zakładem budżetowym.

Załączniki:
zal do RG-7-XXXIV-2017 189 KB
RG-7-XXXIV-2017 60 KB