artykuł nr 46

zarządzenie nr 0050.96.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11 września 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.96.2017 342 KB
artykuł nr 47

zarządzenie nr 0050.95.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 września 2017 roku.
w sprawie powołania Komisji w celu oceny wniosków o przyznanie stypendium i nagród Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów

Załączniki:
zwg0050.95.2017 428 KB
artykuł nr 48

zarządzenie nr 0050.94.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 września 2017 roku.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2030

artykuł nr 49

zarządzenie nr 0050.93.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 września 2017 roku.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego p.k. „CHMURA 2017" z elementami działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Załączniki:
zwg0050.93.2017 MB
artykuł nr 50

zarządzenie nr 0050.92.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.68.2017 z dnia 1 czerwca 2017r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kościoła Parafialnego w Rędzinach przy ul. Wolności 117 w związku z przekazaniem dotacji celowej na wykonanie ww. prac.

Załączniki:
zwg0050.92.2017 349 KB