artykuł nr 11

zarządzenie nr 0050.131.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 grudnia 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.131.2017 332 KB
artykuł nr 12

zarządzenie nr 0050.130.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 grudnia 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.130.2017 355 KB
artykuł nr 13

zarządzenie nr 0050.129.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku.
w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Jabłońskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Załączniki:
zwg0050.129.2017 298 KB
artykuł nr 14

zarządzenie nr 0050.128.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku.
w sprawie upoważnienia Pani Anity Mirowskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do wydania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Załączniki:
zwg0050.128.2017 291 KB
artykuł nr 15

zarządzenie nr 0050.127.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Weronice Olawińskiej - Klimczak pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji.

Załączniki:
zwg0050.127.2017 298 KB