artykuł nr 86

zarządzenie nr 0050.56.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.56.2017 280 KB
artykuł nr 87

zarządzenie nr 0050.55.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

artykuł nr 88

zarządzenie nr 0050.54.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2017 roku

artykuł nr 89

zarządzenie nr 0050.53.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
w sprawie zasad polityki rachunkowości przy realizacji zadań finansowanych z wykorzystywaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Załączniki:
zal1 do zwg0050.53.2017 MB
zwg0050.53.2017 373 KB
artykuł nr 90

zarządzenie nr 0050.52.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych

Załączniki:
zal1 do zwg0050.52.2017 MB
zwg0050.52.2017 241 KB