artykuł nr 76

zarządzenie nr 0050.66.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 25 maja 2017 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za 2016 rok

artykuł nr 77

zarządzenie nr 0050.65.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2017 roku.
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

Załączniki:
zwg0050.65.2017 536 KB
artykuł nr 78

zarządzenie nr 0050.64.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.64.2017 322 KB
artykuł nr 79

zarządzenie nr 0050.63.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 maja 2017 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku

Załączniki:
zal1 do zwg0050.63.2017 267 KB
zwg0050.63.2017 293 KB
artykuł nr 80

zarządzenie nr 0050.62.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 maja 2017 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku

Załączniki:
zal1 do zwg0050.62.2017 489 KB
zwg0050.62.2017 251 KB