artykuł nr 71

zarządzenie nr 0050.71.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 czerwca 2017 roku.
w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosku o udzielenie pożyczki dla Stowarzysznia Rozwoju Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach na realizację zadania statutowego na terenie Gminy Rędziny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Załączniki:
zwg0050.71.2017 320 KB
artykuł nr 72

zarządzenie nr 0050.70.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 czerwca 2017 roku.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Rędziny na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Rędziny współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych

artykuł nr 73

zarządzenie nr 0050.69.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 czerwca 2017 roku.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.69.2017 330 KB
artykuł nr 74

zarządzenie nr 0050.68.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 czerwca 2017 roku.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kościoła Parafialnego w Rędzinach przy ul. Wolności 117 w związku z przekazaniem dotacji celowej na wykonanie ww. prac

Załączniki:
zwg0050.68.2017 310 KB
artykuł nr 75

zarządzenie nr 0050.67.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 maja 2017 roku.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.38 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Załączniki:
zal do zwg0050.67.2017 387 KB
zwg0050.67.2017 367 KB