artykuł nr 66

zarządzenie nr 0050.76.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 06 lipca 2017 roku.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Małgorzaty Radeckiej

Załączniki:
zwg0050.76.2017 460 KB
artykuł nr 67

zarządzenie nr 0050.75.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 06 lipca 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

artykuł nr 68

zarządzenie nr 0050.74.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28 czerwca 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r

artykuł nr 69

zarządzenie nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27 czerwca 2017 roku.
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi przewozowe świadczone przez Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach

artykuł nr 70

zarządzenie nr 0050.72.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 czerwca 2017 roku.
w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych, szkoły ponagimnazjalnej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieku przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Załączniki:
zwg0050.72.2017 962 KB