artykuł nr 51

zarządzenie nr 0050.91.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17 sierpnia 2017 roku.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rędziny za I półrocze 2017r.

artykuł nr 52

zarządzenie nr 0050.90.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 sierpnia 2017 roku.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki:
zwg0050.90.2017 386 KB
artykuł nr 53

zarządzenie nr 0050.89.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 sierpnia 2017 roku.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonych w Rędzinach przy ul.: Broniewskiego 4, Broniewskiego 5, Mickiewicza 3, Mickieiwcza 6 oraz w Mariance Rędzińskiej przy ul. Srebrnej 19.

Załączniki:
zwg0050.89.2017 MB
artykuł nr 54

zarządzenie nr 0050.88.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 3 sierpnia 2017 roku.
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków będących w ewidencji Urzędu Gminy w Rędzinach

artykuł nr 55

zarządzenie nr 0050.87.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 lipca 2017 roku.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Załączniki:
zal1 do zwg0050.87.2017 MB
zwg0050.87.2017 793 KB