artykuł nr 6

zarządzenie nr 0050.136.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

artykuł nr 7

zarządzenie nr 0050.135.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 grudnia 2017 roku.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agnieszki Banasiak i Pani Martyny Anzorge

Załączniki:
zwg0050.135.2017 392 KB
artykuł nr 8

zarządzenie nr 0050.134.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 grudnia 2017 roku.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Rędziny do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.

Załączniki:
zal1 do zwg0050.134.2017 222 KB
zwg0050.134.2017 282 KB
artykuł nr 9

zarządzenie nr 0050.133.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 grudnia 2017 roku. 

w sprawie upoważnienia pracowników

Załączniki:
zwg0050.133.2017 686 KB
artykuł nr 10

zarządzenie nr 0050.132.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 grudnia 2017 roku.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki:
zwg0050.132.2017 350 KB