artykuł nr 1

Uchwała Nr 111/XXXIII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz ustalenia planu tych wydatków

artykuł nr 2

Uchwała Nr 110/XXXIII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2016 rok