artykuł nr 1

Uchwała Nr 109/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie  zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2016-2022

artykuł nr 2

Uchwała Nr 108/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz ustalenia planu tych wydatków

Załączniki:
zal do RG-108-XXXII-2016 67 KB
RG-108-XXXII-2016 50 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 107/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 106/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie Statutu Gminy Rędziny

artykuł nr 5

Uchwała Nr 105/XXXII/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach na rok 2017

Załączniki:
zal do RG-105-XXXII-2016 45 KB
RG-105-XXXII-2016 56 KB