artykuł nr 6

Uchwała Nr 96/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Załączniki:
RG-96-XXXI-2016 234 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 95/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2017

Załączniki:
RG-95-XXXI-2016 84 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 94/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie  określenia stawek od podatku od nieruchomości na rok 2017

Załączniki:
RG-94-XXXI-2016 163 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 93/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2016 - 2022

artykuł nr 10

Uchwała Nr 92/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2016 rok