artykuł nr 1

Uchwała Nr 101/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017

Załączniki:
zal do RG-101-XXXI-2016 1,005 KB
RG-101-XXXI-2016 67 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 100/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego

Załączniki:
zal do RG-100-XXXI-2016 79 KB
RG-100-XXXI-2016 55 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 99/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania Stypendium i Nagród Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rędziny".

artykuł nr 4

Uchwała Nr 98/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Załączniki:
RG-98-XXXI-2016 72 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 97/XXXI/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2016

Załączniki:
RG-97-XXXI-2016 72 KB