artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.186.2016

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 grudnia 2016 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2016-2022

artykuł nr 2

zarządzenie nr 0050.185.2016

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2016 roku.
w sprawie powołąnia komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. windykacji należności

Załączniki:
zwg0050.185.2016 75 KB
artykuł nr 3

zarządzenie nr 0050.184.2016

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 grudnia 2016 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.184.2016 60 KB
artykuł nr 4

zarządzenie nr 0050.183.2016

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 grudnia 2016 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

artykuł nr 5

zarządzenie nr 0050.182.2016

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 grudnia 2016 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2016 r.

Załączniki:
zal1 do zwg0050.182.2016 554 KB
zwg0050.182.2016 44 KB