artykuł nr 1

INFORMACJA

Gminna Komisja wyborcza w Rędzinach informuje, że w dniu 20 kwietnia

(sobota) członkowie komisji będą pełnić dyżur w Urzędzie Gminy w godzinach:

9.00 - 12.30

W dniu 21 kwietnia (niedziela) Gminna Komisja Wyborcza rozpoczyna pracę o godz. 7.00

artykuł nr 2

INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Rędzinach rozpoczyna pracę w dniu 21 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Rędzinach rozpoczyna pracę w dniu 21 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Mariance Rędzińskiej rozpoczyna pracę w dniu 21 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Rudnikach rozpoczyna pracę w dniu 21 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Kościelcu rozpoczyna pracę w dniu 21 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Koninie rozpoczyna pracę w dniu 21 kwietnia

2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Rędzinach rozpoczyna pracę w dniu 21 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

artykuł nr 3

POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 10 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Rędziny

Załączniki:
Postanowienie 24 KB
artykuł nr 4

INFORMACJA

artykuł nr 5

Informacja dla osób pełniących funkcję męża zaufania

Zgodnie z art. 103aa. Kodeksu wyborczego mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie. Dietę wypłaca mężom zaufania wójt po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem otrzymanym od przewodniczącego, albo jego uwierzytelnioną kopią w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W załączeniu do pobrania wzór wniosku o wypłatę diety dla męża zaufania.