artykuł nr 26

Obwieszczenie

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 lutego 2024 r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2024 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 345 KB
artykuł nr 27

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Rędziny podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Załączniki:
Obwieszczenie 675 KB
artykuł nr 28

K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 31 stycznia 2024 r.

artykuł nr 29

Informacja