artykuł nr 16

Zarządzenie nr. 0050.40.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.18.2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych.

Załączniki:
0050.40.2024 297 KB
artykuł nr 17

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rędziny
z dnia 8 marca 2024 roku

Załączniki:
Obwieszczenie 601 KB
artykuł nr 18

INFORMACJA

 Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

 

  1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Elwira Anna Anzorge-Moroń

Członek Komisji

2.

Halina Teresa Chudzicka

Przewodnicząca Komisji

3.

Justyna Grosjer

Członek Komisji

4.

Julia Magdalena Jarczok

Członek Komisji

5.

Joanna Katarzyna Kanclerz

Zastępca Przewodniczącej Komisji

6.

Dorota Maria Litke

Członek Komisji

7.

Bogumiła Maria Strzeszyna

Członek Komisji

8.

Monika Teresa Szczepańczyk

Członek Komisji

9.

Aleksandra Wiktoria Tomczyk

Członek Komisji

 

2.  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach mieści się:
w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny, tel. 34 3279014
3.  Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta gminy Komisja będzie pełnić w następujących terminach:
7 marca (czwartek) g. 14.00-16.00
11 marca ( poniedziałek) g. 9.00-11.00
14 marca (czwartek) g. 14.00-16.00

 

 

Przewodniczący
 Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach

Halina Chudzicka

artykuł nr 19

INFORMACJA

INFORMACJA WS. ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Zgodnie z § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 26/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych musi być dokonane najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 marca 2024 r. , w godzinach pracy Urzędu Gminy Rędziny (od 7.30 do 13.00).

artykuł nr 20

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Załączniki:
Informacja o dyżurach 22 KB