artykuł nr 6

Informacja dla osób pełniących funkcję męża zaufania

Zgodnie z art. 103aa. Kodeksu wyborczego mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie. Dietę wypłaca mężom zaufania wójt po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem otrzymanym od przewodniczącego, albo jego uwierzytelnioną kopią w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W załączeniu do pobrania wzór wniosku o wypłatę diety dla męża zaufania.

artykuł nr 7

INFORMACJA

Urząd Gminy Rędziny przypomina, że zgodnie z postanowieniem nr 9/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie podziału Gminy Rędziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu z dnia 5 stycznia 2024 r. , ulica Willowa w Rudnikach wchodzi w skład okręgu wyborczego nr 9.

W związku z powyższym dla mieszkańców ulicy Willowej właściwa jest Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Rudnikach.

artykuł nr 8

INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Rędzinach rozpoczyna pracę w dniu 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Rędzinach rozpoczyna pracę w dniu 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Mariance Rędzińskiej rozpoczyna pracę w dniu 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Rudnikach rozpoczyna pracę w dniu 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Kościelcu rozpoczyna pracę w dniu 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Koninie rozpoczyna pracę w dniu 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Rędzinach rozpoczyna pracę w dniu 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 6.00

artykuł nr 9

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach

Gminna Komisja wyborcza w Rędzinach informuje, że w dniu 6 kwietnia (sobota) członkowie komisji będą pełnić dyżur w Urzędzie Gminy w godzinach: 9.00 - 13.00

W dniu 7 kwietnia (niedziela) Gminna Komisja Wyborcza rozpoczyna pracę o godz. 7.00

artykuł nr 10

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 19 marca 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rędziny zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki:
Obwieszczenie MB