artykuł nr 11

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 18 września 2023 r.

Załączniki:
DCZ1_informacja_o_losowaniach 13 KB
artykuł nr 12

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Rędziny podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

artykuł nr 13

INFORMACJA

dotycząca zasad zgłaszania przez komitety wyborcze i wyborców, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

artykuł nr 14

INFORMACJA

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 30 sierpnia 2023 r.

artykuł nr 15

INFORMACJA

Informujemy, że funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Rędziny pełni Pan Stanisław Rorat. Kontakt: urz-240415-1@pkw.gov.pl