artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rędziny i Konin

Załączniki:
Ogłoszenie 580 KB
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rudniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Obwieszczenie 845 KB
artykuł nr 3

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla gminy Rędziny w miejscowości Rudniki

Załączniki:
Obwieszczenie 728 KB