artykuł nr 1

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla gminy Rędziny w miejscowości Rudniki

Załączniki:
Obwieszczenie 728 KB