artykuł nr 1

Sekretarz

mgr Agnieszka Olszewska

Sekretarz Gminy 
Telefon: +48 (34) 32-79-014 w. 115

email: sekretarz@redziny.pl

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie, warunki działania i odpowiednią organizację pracy urzędu, sprawuje wyłączny nadzór nad sprawami z zakresu referatu organizacyjnego prowadzi sprawy gminne powierzone mu przez Wójta.