artykuł nr 1

Spis komisji

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej:

Jan Polewiak Przewodniczący komisji
Dawid Wawryło
Michał Kaniowski
Jolanta Rumin
Wioletta Zielonka
Daria Błażejewicz
Katarzyna Kukla

 

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Szymon Wiśniewski Przewodniczący komisji
Michał Kaniowski
Dawid Wawryło
Mateusz Kurkowski
Wojciech Wieczorek
Jolanta Rumin
Marcin Kowalczyk

 

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu:

Agnieszka Łęgowik Przewodnicząca komisji
Jan Polewiak
Wojciech Wieczorek
Mateusz Kurkowski
Agnieszka Bajor
Szymon Wiśniewski
Marcin Kowalczyk

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Katarzyna Kukla Przewodnicząca komisji
Jolanta Rumin
Tomasz Ciecierski

 

Komisja Rewizyjna:

Wioletta Zielonka Przewodnicząca komisji
Tomasz Ciecierski
Agnieszka Bajor
Agnieszka Łęgowik
Daria Błażejewicz
Katarzyna Kukla