artykuł nr 1

Rada Gminy

Agnieszka Bajor -  email: a.bajor@redziny.pl  

Jolanta Bloma   - email: j.bloma@redziny.pl 

Halina Majewska - email: h.majewska@redziny.pl 

Karolina Matuła - email: k.matula@redziny.pl

Diana Jarczok - email: d.jarczok@redziny.pl

Justyna Kowalczyk - email: j.kowalczyk@redziny.pl

Sabina Pożarlik

Lidia Warwasińska   - email: l.warwasinska@redziny.pl  

Anna Sadziak   -  email: a.sadziak@redziny.pl

Marcin Kowalczyk   -  email: m.kowalczyk@redziny.pl

Mateusz Kurkowski  -  email: m.kurkowski@redziny.pl

Piotr Kurowski  -  email: p.kurowski@redziny.pl

Eryk Łęgowik   -  email: e.legowik@redziny.pl

Szymon Wiśniewski   - email: s.wisniewski@redziny.pl  

Lidia Wychowaniec    - email: l.wychowaniec@redziny.pl