artykuł nr 1

Rada Gminy

Bajor Agnieszka -  a.bajor@redziny.pl
Błażejewicz Daria - d.blazejewicz@redziny.pl
Ciecierski Tomasz - t.ciecierski@redziny.pl
Dzwonnik Mateusz - m.dzwonnik@redziny.pl - Przewodniczący Rady
Kaniowski Michał - m.kaniowski@redziny.pl
Kowalczyk Marcin - m.kowalczyk@redziny.pl - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kukla Katarzyna - k.kukla@redziny.pl
Kurkowski Mateusz - m.kurkowski@redziny.pl - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Łęgowik Agnieszka - a.legowik@redziny.pl
Polewiak Jan - j.polewiak@redziny.pl
Rumin Jolanta - j.rumin@redziny.pl
Wawryło Dawid - d.wawrylo@redziny.pl
Wieczorek Wojciech - w.wieczorek@redziny.pl
Wiśniewski Szymon - s.wisniewski@redziny.pl
Zielonka Wioletta - w.zielonka@redziny.pl