artykuł nr 1

Wójt Gminy

dr Adam Jaruga

Wójt Gminy
Telefon: +48 (34) 32-79-014 w. 114
email: wojt@redziny.pl

Wójt Gminy kieruje pracą urzędu przy pomocy Sekretarza, kieruje wszelkimi sprawami należącymi do zakresu działania urzędu.

Wójt przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków:
codziennie od godz. 900 do godz. 1000
w każdy wtorek od godz. 800 do godz. 1630

Podczas nieobecności Wójta interesantów przyjmują: Sekretarz Gminy lub kierownicy Referatów.