artykuł nr 31

Informacja

Załączniki:
wczk_2023_07_21.pdf 206 KB
artykuł nr 32

Informacja

Załączniki:
wczk_2023_07_20.pdf 209 KB
artykuł nr 33

Informacja

Załączniki:
WCZK 2023.07.13 207 KB
artykuł nr 34

2023.06.26 powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu - ryzyko średnioroczne PM 2,5

artykuł nr 35

Informacja

Załączniki:
wczk_2023_06_23.pdf 209 KB