artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII/25/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rędziny na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 roku"

Załączniki:
zal. 1 do 25-XXIII-2016 MB
RG-XXIII-25-2016 52 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIII/24/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia "Planu Mobilności dla Gminy Rędziny - Diagnoza Obaszarów Strategicznych oraz Planu Mobilności dla Gminy Rędziny - Plan Działania i Analizy transportu Publicznego w Zakresie Oszacowania Liczby Osób Korzystających z Komunikacji Autobusowej"