artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

Starosty Częstochowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Załączniki:
Obwieszczenie 64 KB
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 152 W: Rędziny

Załączniki:
obwieszczenie.pdf 329 KB
artykuł nr 3

LXIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) informuję, że w dniu  26 września 2023 roku (tj. wtorek) o godz.16:30 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności nr 126,  odbędzie się  LXIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rędziny.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023- 2032.

5. Zamknięcie obrad LXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 4

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny,

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 26 września2023 roku (wtorek) o godz. 15,30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie się w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, ul. Wolności nr 126

Porządek posiedzenia :  

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023 – 2032.
  3. Sprawy różne.
artykuł nr 5

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 19 września 2023 roku  r. (tj. wtorek ) o godz. 16,00  posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności.

Porządek posiedzenia :

  1. Zapoznanie się z sytuacja prawną w zakresie możliwości remontu kapliczki znajdującej się przy drodze krajowej nr 91
  2. Wyrażenie opinii w przedmiocie nabycia w drodze zakupu działki gruntowej oznaczonej numerem 289 obręb Rędziny Okupniki, o pow. 0.0508ha, na potrzeby budowy przepompowni ścieków.
  3. Wyrażenie opinii w przedmiocie nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Rędziny działek gruntowych oznaczonych numerami ewid. 21/3 o pow. 0.0020ha i nr 21/4 o pow. 0.0010 ha, k.m. 6obręb Kościelec. Działki przeznaczone na poszerzenie ul. Madalińskiej w Kościelcu, w MPZP miejscowości Kościelec działki oznaczone symbolem 3KDL – tereny dróg publicznych – droga lokalna.
  4. Sprawy różne.