artykuł nr 41

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 26 września 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2022 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032.
  3. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Rędziny, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.
  4. Zaopiniowanie wniosku o zapewnienie środków finansowych w budżecie Gminy na 2023 rok dla Stowarzyszenia Orkiestry Dętej w Rędzinach.
  5. Sprawy różne.
artykuł nr 42

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny, Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

  Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 11 października 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny, które odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Rędziny.
Porządek posiedzenia :  

1.  Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelec.

artykuł nr 43

Informacja

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu posiedzenia łączonych komisji, które odbyć się miało w dniu 20 września 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rędziny dot. omówienia i zaopiniowania uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelec.

Nowy termin ustalony został na dzień 11 października 2022 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

artykuł nr 44

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny, Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 20 września 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 15.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

  1. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościelec.
artykuł nr 45

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego 09.09.2022r

Załączniki:
Obwieszczenie 258 KB