artykuł nr 26

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 27

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny,

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 28 październik 2022 r. (tj. piątek) o godz. 15.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, które odbędzie się w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach.

Porządek posiedzenia :  

 

  1. Przedstawienie propozycji stawek podatku od środków transportu na 2023 rok.
  2. Przedstawienie propozycji stawek podatku rolnego na 2023 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
  4. Sprawy różne.
artykuł nr 28

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 październik 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia:

1.Omówienie wniosku radnej.

2.Sprawy różne.

artykuł nr 29

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Częstochowie

Załączniki:
Ogłoszenie 232 KB
artykuł nr 30

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RĘDZINY

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE KWALIFIKACJE KOMINIARSKIE OKRESOWEJ KONTROLI ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA

Załączniki:
Ogłoszenie 473 KB