artykuł nr 21

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 08 listopada 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, które odbędzie w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2022 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032.
  3. Sprawy różne.

artykuł nr 22

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 07 listopada 2022 roku  (tj. poniedziałek) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY, które odbędzie się w Gminnej  Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20A.

Porządek posiedzenia:

---------------------------

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi Nr 1510.22.2022

 2.  Sprawy różne.

artykuł nr 23

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 03 listopada 2022 roku  (tj. czwartek) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY RĘDZINY, które odbędzie się w Gminnej  Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20A.

  Porządek posiedzenia:

---------------------------

  1. Omówienie skargi zarejestrowanej pod nr 1510.5.2022; 1510.6.2022; 1510.7.2022; 1510.8.2022; 1510.9.2022; 1510.10.2022; 1510.11.2022; 1510.12.2022; 1510.13.2022; 1510.14.2022; 1510.15.2022;  1510.16.2022; 1510.17.2022; 1510.18.2022; 1510.19.2022; 1510.20.2022; 1510.21.2022.

2.  Sprawy różne.

artykuł nr 24

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Załączniki:
Informacja MB
artykuł nr 25

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie

Załączniki:
Wykaz 250 KB