artykuł nr 6

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2022.559 z póżn.zm.)  z w o ł u j ę   na dzień 13 grudnia 2022r. (wtorek) o godz.15.30 w Centrum Usług Społecznościowych
w Rędzinach  posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny.

 

  Porządek posiedzenia:

  --------------------------- 

  1. Omówienie oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2023-2025r.
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rędziny w roku szkolnym 2021/2022.
  3. Sprawy różne.
artykuł nr 7

OGŁOSZENIE

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CZĘSTOCHOWIE WS. REJESTRU PODMIOTÓW PASZOWYCH

Załączniki:
Ogłoszenie 567 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie

Informacja o finansowaniu zadań oświatowych

Załączniki:
Ogłoszenie 308 KB
artykuł nr 9

Informacja w sprawie wdrożenia postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Załączniki:
Informacja 291 KB
artykuł nr 10

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 25 listopada 2022

Załączniki:
Obwieszczenie 66 KB