artykuł nr 51

ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY-WYRAZÓW

OGŁOSZENIE

W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU (wtorek),

O GODZ. 17:00, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W  RĘDZINACH,

UL. SZKOLNA 1 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE

SOŁECTWA RĘDZINY-WYRAZÓW

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE

FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022.

 

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 52

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021.1372) z w o ł u j ę na dzień 07 września 2021r. (tj. wtorek) o godz.16.30   posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w trybie zdalnym obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm).

Porządek posiedzenia:
---------------------------  
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 61/XXII/2000 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy w zakresie  gospodarki komunalnej.
3.  Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.

Osoby spoza komisji chcąc uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085 wew. 113, lub mailem ug@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.
Zgłoszenia przyjmowane do 06 września 2021r.

artykuł nr 53

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu zaplanowane na dzień 31 sierpnia 2021 roku, zostaje przesunięte z powodu rozpatrywania złożonego przez radną wniosku na połączonych Komisjach Rady Gminy Rędziny.

O terminie posiedzenia połączonych Komisji Rady Gminy poinformujemy odrębnym pismem.

 

Przewodnicząca Komisji Finansów

Publicznych i Samorządu

Sabina Pożarlik

artykuł nr 54

OGŁOSZENIE

W DNIU 07 WRZEŚNIA 2021 ROKU (WTOREK), O GODZ. 17:00, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY, UL. SREBRNA 17 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA. TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 55

OGŁOSZENIE

W DNIU 09 WRZEŚNIA 2021 ROKU (czwartek), O GODZ. 17.00, W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKACH, UL. SZKOLNA, (SALA GIMNASTYCZNA) ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RUDNIKI. TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE: - ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH  FUNDUSZU SOŁECKIEGO ROKU 2022. - PRZENIESIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z ROKU 2021

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!