artykuł nr 1

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RĘDZINY Z DNIA 05.01.2022r.

Załączniki:
Obwieszczenie 129 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RĘDZINY Z DNIA 04.01.2022 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 94 KB
artykuł nr 3

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane na dzień 11 stycznia 2022 roku rozpocznie się o godz. 17.00

Porządek posiedzenia pozostaje bez zmian.

artykuł nr 4

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372 z pózn.zm.) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.)

z w o ł u j ę na dzień 11 stycznia 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.

 

Posiedzenie w/w Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w ZSP nr 1 w Rędzinach.
  2. planu pracy Komisji na 2022 rok.
  3. Sprawy bieżące.
artykuł nr 5

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 20.12.2021r.

Załączniki:
obwieszczenie 450 KB