artykuł nr 41

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 26 SIERPNIA 2020 ROKU (środa), O GODZ. 10:00, W REMIZIE OSP RĘDZINY, UL. SZKOLNA 1

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY-WYRAZÓW

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE ZMIANA UCHWAŁY DOT. FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 42

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713) z w o ł u j ę na dzień 24 sierpnia 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 8.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20A
Porządek posiedzenia:
---------------------------
1. Stan przygotowań obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 – informacja o wykonaniu remontów i inwestycji:
- omówienie zagadnień będących tematem wyjazdowego posiedzenia,
- wyjazd członków komisji do poszczególnych placówek.
2. Sprawy różne.

artykuł nr 43

GI GROUP oferta pracy

Dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Operator produkcji

Załączniki:
Oferta pracy 218 KB
artykuł nr 44

XXVII Sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020,poz.713) informuję, że w dniu 11 sierpnia 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 15.00 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20A odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
4.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2020-2032.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2020/2021.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 142/XXIV/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
9.  Korespondencja Rady Gminy oraz zapytania i wnioski sołtysów.
10.  Zamknięcie obrad XXVII sesji  Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 45

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz.713) z w o ł u j ę  na dzień  11 sierpnia  2020 r. (tj. wtorek) o godz.14.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20 A

Porządek posiedzenia :

1.  Zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2020-2032. 

2.  Sprawy różne.