artykuł nr 36

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 15 WRZEŚNIA 2020 ROKU (WTOREK), O GODZ. 16:00, W OSP KONIN, ul. KIELECKA 33, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA KONIN. TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 37

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 08 WRZEŚNIA 2020 ROKU (WTOREK), O GODZ. 16:00, W GMINNEJ HALI SPORTOWEJ W RĘDZINACH, UL. DZIAŁKOWICZÓW 20A ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY OKUPNIKI TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 38

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 02 WRZEŚNIA 2020 ROKU (ŚRODA), O GODZ. 16:00, W GMINNEJ HALI SPORTOWEJ, UL. DZIAŁKOWICZÓW 20A ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA. TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE ROZDYSPONOWANE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 39

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 03 WRZEŚNIA 2020 ROKU (czwartek), O GODZ. 16,00, W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKACH, UL. SZKOLNA, (SALA GIMNASTYCZNA)

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RUDNIKI.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE:

- ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

- FUNDUSZU SOŁECKIEGO ROKU 2021.

- PRZENIESIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z ROKU 2020

- SPRAWY RÓŻNE.

 

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniami sanitarnymi sala gimnastyczna może pomieścić maksymalnie 70 osób. W przypadku przekroczenia limitu zebranie zostanie przesunięte na inny termin i miejsce.

artykuł nr 40

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 28 SIERPNIA 2020 ROKU (PIĄTEK), O GODZ. 09:00, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W RĘDZINACH, UL. MICKIEWICZA 7 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY-OKUPNIKI TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE ZMIANA UCHWAŁY DOT. FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!