artykuł nr 31

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU (CZWARTEK), O GODZ. 16:00, W BUDYNKU OSP RĘDZINY, UL. SZKOLNA 1, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY KOLONIA TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 32

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 22 WRZEŚNIA 2020 ROKU (WTOREK), O GODZ. 16:00, W GMINNEJ HALI SPORTOWEJ W RĘDZINACH, UL. DZIAŁKOWICZÓW 20A ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY OSIEDLE TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 33

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 17 WRZEŚNIA 2020 ROKU (CZWARTEK), O GODZ. 17:00, W OSP RĘDZINY, UL. SZKOLNA 1
ODBĘDZIE SIĘ POWTÓRNE ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY WYRAZÓW TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021.


PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 34

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 17 WRZEŚNIA 2020 ROKU (CZWARTEK), O GODZ. 16:00, W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOŚCIELCU, UL. WOLNOŚCI 93 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA KOŚCIELEC TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021.

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

artykuł nr 35

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ę na dzień 16 września 2020 roku (tj. środa) na godz. 16,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20 A

Porządek posiedzenia:

- Omówienie skargi Nr 1510.1.2020 na Wójta Gminy Rędziny.

- Sprawy różne.