artykuł nr 26

XXVIII Sesja Rady Gminy Rędziny

  Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020,poz.713) informuję, że w dniu 29 września 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 15.00 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20A odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
4.  Składanie interpelacji i zapytań radnych.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020 – 2032.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 161/XXVII/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kościelec w rejonie lotniska.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudniki w rejonie kamieniołomu.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Rędziny działalności w zakresie telekomunikacji.
12.  Korespondencja Rady Gminy oraz zapytania i wnioski sołtysów.
13.  Zamknięcie obrad XXVIII sesji  Rady Gminy Rędziny.

 

artykuł nr 27

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713)  z w o ł u j ę   na dzień 28 września 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz.15.00  posiedzenie  Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87.

 

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Zaopiniowanie:

- Projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020 – 2032.

- Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok.

- Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 161/XXVII/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 28

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ę  na dzień 28 września 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20 A.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie składu osobowego kontroli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Rudnikach -  zgodnie z uchwałą nr  117/XIX/2019 Rady Gminy Rędziny z  dnia 17grudnia 2019 roku.
2. Omówienie składu osobowego i przygotowanie planu kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach -  zgodnie z uchwałą  nr 117/XIX/2019  Rady Gminy Rędziny z  dnia 17 grudnia 2019 roku.
3. Sprawy różne

artykuł nr 29

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713)  z w o ł u j ę   na dzień 28 września 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz.15.00 posiedzenie  Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87.

Porządek posiedzenia:

—————————

1. Zaopiniowanie:

- Projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020 – 2032.

- Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok.

- Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 161/XXVII/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 30

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej

Załączniki:
Ogłoszenie MB