artykuł nr 46

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.)z w o ł u j ęna dzień19 września  2019 r. (tj. czwartek) na godz. 18,30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie w Hali sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20 A.

Porządek posiedzenia :

  1. Wyrażenie opinii w przedmiocie zbycia działki oznaczonej nr ewid. 737/7, obręb Rudniki, pozyskanej w procesie komunalizacji.

2. Sprawy bieżące.

artykuł nr 47

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 10 września 2019 roku

 

Załączniki:
Obwieszczenie 975 KB
artykuł nr 48

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.7820.55.2015 z dnia 3 września 2017r.

Załączniki:
Obwieszczenie 993 KB
artykuł nr 49

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 19 września 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie składu osobowego i przygotowanie planu kontroli w Urzędzie Gminy Rędziny-  zgodnie z Uchwałą nr  24/III/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia  2018 roku.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 50

Akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2019 roku.

Załączniki:
Informacja 88 KB