artykuł nr 41

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z 26 września 2019

Załączniki:
Obwieszczenie 417 KB
artykuł nr 42

NOWE PRAWO UE W ZAKRESIE ZDROWIA ROŚLIN

artykuł nr 43

Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa

w dniu dzisiejszym, tj. 20.09.2019 r., Polska Spółka Gazownictwa będzie przeprowadzała akcję przewonienia gazu ziemnego, która polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu staje się intensywniejszy, co umożliwia wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu, należy niezwłocznie powiadomić służby Polskiej Spółki Gazownictwa pod numerem alarmowym 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np.

zanieczyszczeniu palników czy ich niewłaściwej regulacji). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji i urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

artykuł nr 44

Informacja

o środowisku i jego ochronie

Załączniki:
Pozwolenie zintegrowane CEMEX 449 KB
artykuł nr 45

Informacja

Dot. akcji przewonienia gazu ziemnego na terenie Gazowni w Częstochowie

Załączniki:
Informacja 345 KB