artykuł nr 31

INFORMACJA

Przedsiębiorco pamiętaj o rejestrze średnich źródeł spalania paliw KOBiZE

Załączniki:
Apel 540 KB
Informacja 118 KB
artykuł nr 32

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 z póz. zm.) z w o ł u j ę  na dzień  25 październik 2019 r. (tj. piątek) na godz. 16,30 posiedzenie Komisji  Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali  konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.
   
Porządek posiedzenia :  
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  uchylenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w  Rędzinach.
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w  Rędzinach.
3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XIV/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.09.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy.
4.  Przedstawienie propozycji stawek podatku do :
1)  projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2020,
2)  projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.,
3)  projektu uchwały w sprawie stawek  podatku  od  środków  transportowych  na rok  2020.
5.  Sprawy bieżące.

artykuł nr 33

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 24 października 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 17,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

1. Zaopiniowanie i przygotowanie stanowiska wraz z uzasadnieniem skargi Nr 1510.9.2019  na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach

3. Sprawy różne.

artykuł nr 34

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę  na dzień 23 października 2019 r. (tj. środa) na godz. 19.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:

1.  Zapoznanie się i zaopiniowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie

Gminy Rędziny.

2.  Omówienie składu osobowego i przygotowanie planu  kontroli w Szkole

Podstawowej w Koninie-  zgodnie z uchwałą nr  24/III/2018 Rady Gminy Rędziny

z  dnia  18 grudnia  2018 roku.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 35

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny Nr 0050.55.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 19 października 2019 r. (sobota) Urząd Gminy Rędziny będzie czynny w godzinach 7.30 -16.30