artykuł nr 46

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r., poz. 2101 z późń. zm.) zawiadamiam, że na obszarze obrębu ewidencyjnego
Rudniki w gminie Rędziny
przystąpiono do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 47

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

z dnia 25 września 2018 r.

Załączniki:
informacja o losowaniach 91 KB
artykuł nr 48

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach pracuje wg następującego harmonogramu:

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

24.09.2018 poniedziałek

od godz. 9,00 do 12,00  

25.09.2018 wtorek

od godz.14,00 do 17,00

   

26.09.2018 środa

od godz. 9,00 do 12,00 i od godz. 17,00 do 24,00

 

27.09.2018 czwartek

od godz. 9,00 do 14,00

 

 

artykuł nr 49

LVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994) informuję, że w dniu 25 września 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 730  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad: 

1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad. 

2.  Wybór sekretarza obrad.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

2018-2032.

5. Zamknięcie obrad LVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.

artykuł nr 50

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 20 września 2018 roku

Załączniki:
Obwieszczenie 90 KB