artykuł nr 36

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin

Konin wyłożenie.zip

 

Załączniki:
obwieszczenie 673 KB
artykuł nr 37

Ogłoszenie

Wójta Gminy Rędziny

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin

Konin wyłożenie.zip

Załączniki:
ogłoszenie 674 KB
artykuł nr 38

Informacja

Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi

Załączniki:
Informacja 480 KB
artykuł nr 39

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę  na dzień 09 października 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 19,00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali  konferencyjnej nad Gminną Halą Sportową  w Rędzinach-Osiedlu.

 

Porządek posiedzenia:

---------------------------

1. Omówienie kontroli w GOK Rędziny.

2. Przygotowanie protokołu z tej kontroli.

3. Sprawy różne.

artykuł nr 40

Informacja

W dniu 5 października 2018r (piątek) odbędzie się spotkanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych z urzędnikiem wyborczym powołanym dla Gminy Rędziny – P. Stanisławem Roratem.

Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rędziny;

  • Godz. 15.00 – Okręgowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia wyborów
  • Godz. 16.00 – Okręgowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników

 

Z uwagi na konieczność ukonstytuowania się Komisji obecność członków jest obowiązkowa.